Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 294/RMČ/2015


k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy pro nově založenou společnost RTG Parník, s.r.o. do prostoru sloužícího podnikání v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy pro nově založenou společnost RTG Parník s. r. o., se sídlem Nad přívozem 1681/3, 147 00 Praha 4, IČ: 03558011, do prostoru o celkové výměře 128,10 m 2 v 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9, po skončení zveřejnění adresného záměru v případě, že nebude doručena žádná námitka či připomínka, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a za podmínky, že společnost RTG Parník s. r. o. předloží platný výpis z obchodního rejstříku rozšířený o poskytování zdravotních služeb

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 a . s., o odsouhlasení uzavření nájemní smlouvy pro nově založenou společnost RTG Parník s. r. o. do prostoru v 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 za podmínky, že společnost RTG Parník s. r. o. předloží platný výpis z obchodního rejstříku rozšířený o poskytování zdravotních služeb a zajistit zveřejnění záměru dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 30. 6. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM, nájemce