Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 295/RMČ/2015


k návrhu na schválení Výroční zprávy a Účetní závěrky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2014Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s.I. s c h v a l u j e


1. Výroční zprávu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2014

2. Účetní závěrku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2014


II. u k l á d á

představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s.


zveřejnit Výroční zprávu a Účetní závěrku za rok 2014 v souladu s příslušnými právními předpisy


T: 30. 6. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac, předseda představenstva SMP- 14, a . s.
Na vědomí: Vladimír Mitáš, ředitel SMP- 14, a . s.