Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 296/RMČ/2015


k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2014Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s.I. s c h v a l u j e


návrh na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2014 dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat rozhodnutí akcionáře dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

T: 30. 6. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: Jiří Zajac, předseda představenstva SMP- 14, a . s.

Vladimír Mitáš, ředitel SMP- 14, a . s.