Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 297/RMČ/2015


k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s.Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s.I. s c h v a l u j e


smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. dle přílohy č. 1 až č. 16 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s.


zajistit uzavření smluv o výkonu funkce dle přílohy č. 1 až č. 16 tohoto usnesení s jednotlivými členy statutárních orgánů


T: 15. 6. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: Ing. Jiří Klíma, místopředseda představenstva SMP- 14, a . s.

Vladimír Mitáš, ředitel SMP- 14, a . s.