Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 298/RMČ/2015


k návrhu odpovědi na stížnost pana Pavla Čížka ve věci krátkých příčných živičných prahů na území MČ Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


návrh odpovědi na stížnost pana Pavla Čížka ze dne 14. 5. 2015T: 9. 6. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Dana Davidová
Na vědomí: KT, ODOP