Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 299/RMČ/2015


k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9Rada městské části Praha 14I. d o p o r u č u j e


volbu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 provedení volby kandidátky dle přílohy č. 1


T: 23. 6. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra

 

Příloha č. 1


Seznam kandidátů na funkci přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9Nová uchazečka o výkon funkce přísedící

JUDr. Jana Puchingerová