Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 300/RMČ/2015


k návrhu na účast politika Zdravé MČ na Letní škole NSZM 2015 v JilemniciRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s účastí uvolněné radní Mgr. Ireny Kolmanové na Letní škole NSZM 2015 v Jilemnici


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: Mgr. Kolmanová, KS OSPK