Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 301/RMČ/2015


k ověřeným příležitostem z Dětského fóra 2015 a Veřejného fóra 2015 a stanovení garantů k oveřeným příležitostem MČ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


1. příležitosti formulované na veřejném projednání dětí a mládeže k celkovému rozvoji MČ Praha 14 (Dětské fórum 2015) dne 9. 3. 2015 a následně ověřené anketou, podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

2. přiležitosti formulované na veřejném projednání k celkovému rozvoji MČ Praha 14 dne 16. 3. 2015 (Veřejné fórum 2015) a následně ověřené anketou podle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


II. s t a n o v u j e


1. garanty pro příležitosti definované na Dětském fóru 2015 a následně ověřené anketou podle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

2. garanty pro příležitosti definované na Veřejném fóru 2015 a následně ověřené anketou podle přílohy č. 4, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


III. u k l á d á

1. Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14


1. předložit ověřené příležitosti Zastupitelstvu městské části Praha 14 T: 23. 6. 2015

2. předložit Radě městské části Praha 14 návrh aktualizace Komunitního plánu Zdravé městské části na období 2015 - 2016

T: 30. 10. 2015

2. jednotlivým garantům

definovat opatření a aktivity k řešení ověřených příležitostí

T: 15. 7. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí : KS OSPK, odbory úřadu