Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 302/RMČ/2015


k sazebníku nájemného Praha 14 kulturní platného ode dne 1. 9. 2015Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e


1. sazebník nájemného Praha 14 kulturní platný ode dne 1. 9. 2015 dle přílohy č. 1

2. ukončení platnosti sazebníku pronájmů Praha 14 kulturní ke dni 31. 8. 2015


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14


zajistit vydání sazebníku nájemného Praha 14 kulturní platného ode dne 1. 9. 2015


T: 31. 7. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OŘEŠ, Praha 14 kulturní