Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 303/RMČ/2015


ke stanovisku MČ Praha 14 k prodloužení užívání dočasné stavby na pozemku parc. č. 84/3 v k. ú. Kyje při ul. BroumarskáRada městské části Praha 14I. s e s e z n á m i l a


se žádostí o stanovisko pro prodloužení užívání dočasné stavby kamenictví na pozemku parc. č. 84/3 v k. ú. Kyje při ul. Broumarská


II. s o u h l a s í


s prodloužením užívání dočasné stavby kamenictví na pozemku parc. č. 84/3 v k.ú. Kyje při ul. Broumarská do 31. 12. 2018


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit stanovisko MČ Praha 14 k prodloužení užívání dočasné stavby na pozemku parc.č. 84/3 v k. ú. Kyje žadateli o stanovisko Centrum Kámen s. r. o., Broumarská 359, Praha 9


T: 15. 6. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OV