Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 304/RMČ/2015


k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2014Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2014


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2014 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 23. 6. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ