Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 306/RMČ/2015


k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2014 a jeho rozdělení příspěvkovým organizacím zřizovaným městskou částí Praha 14 za rok 2014Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2014 včetně výsledku hospodaření dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


2. rozdělení výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2014 dle přílohy č. 2


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání informací o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2014 včetně souvisejících informací odboru účetnictví MHMP a informovat o schválení účetních závěrek a rozdělení hospodářského výsledku jednotlivé příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 14


T: 22. 6. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ