Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 307/RMČ/2015


k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2015Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2015

příjmy 60.746,19 tis. Kč

výdaje 44.543,87 tis. Kč

z toho:

kapitálové 3.524,85 tis. Kč

běžné 41.019,02 tis. Kč

financování -16.202,32 tis. Kč


2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2015 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 9.138 tis. Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 informaci o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2015

T: 23. 6. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ