Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 308/RMČ/2015


k návrhu na informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ na základě usnesení č. 526/RMČ/2009 a v souladu s instrukcí QI 61-01-03 V06 R02 - "Hospodaření příspěvkových organizací a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním"


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: OŘEŠ