Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 309/RMČ/2015


k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy, Praha 9 - Jahodnice, Kostlivého 1218Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


převod finančních prostředků ve výši 173,5 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy, Praha 9 - Jahodnice, Kostlivého 1218

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit převod finančních prostředků ve výši 173,5 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy, Praha 9 - Jahodnice, Kostlivého 1218


T: 22. 6. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, Mateřská škola, Praha 9 - Jahodnice, Kostlivého 1218