Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 311/RMČ/2015


k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 11057A o nájmu části nemovitosti - Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. 11057A ze dne 23. 7. 2002 o nájmu části nemovitosti mezi Základní školou, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 a společností Vodafone Czech Republic a. s. dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


informovat Mgr. Alenu Gabaľovou, ředitelku základní školy se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k uzavření výše uvedeného dodatku


T: 15. 6. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová

Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Šimanovská