Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 313/RMČ/2015


k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce sportoviště v areálu ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce sportoviště v areálu ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce sportoviště v areálu ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova", zadávané formou zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce sportoviště v areálu ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova" komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 (pouze v tiskové podobě)


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce sportoviště v areálu ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova"


T: 15. 6. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ