Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 314/RMČ/2015


k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Revize a servis na zařízení EPS a PZS v objektech Úřadu městské části Praha 14"Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Revize a servis na zařízení EPS a PZS v objektech Úřadu městské části Praha 14"


II. r o z h o d l a


na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AVALON s. r. o., IČ: 63978855 se sídlem Rokycanova 18, 130 00 Praha 3


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


z ajistit veškeré právní úkony k ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Revize a servis na zařízení EPS a PZS v objektech Úřadu městské části Praha 14"T: 30. 6. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ