Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 317/RMČ/2015


k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14170683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u projektu "Snížení energetické náročnosti stavby - sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14170683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u projektu "Snížení energetické náročnosti stavby - sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14"


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14170683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u projektu "Snížení energetické náročnosti stavby - sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14"T: 12. 6. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ