Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 318/RMČ/2015


k objednání prací nezbytných k odstranění následků pojistné události v Z© HloubětínskáRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


objednání prací nezbytných k odstranění následků pojistné události v Z© Hloubětínská


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit objednání prací nezbytných k odstranění následků pojistné události v Z© Hloubětínská


T: ihned
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘE©