Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 319/RMČ/2015


k záměru na pronájem ploch venkovních krytých a nekrytých parkovacích míst a podzemních garáží v k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


nepřijmout žádnou z obdržených nabídek, od zveřejněného záměru na pronájem ploch venkovních krytých a nekrytých parkovacích míst a podzemních garáží, vše v k. ú. Černý Most, odstoupit a výběrové řízení zrušit

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit seznámení zájemců o pronájem ploch venkovních krytých a nekrytých parkovacích míst a podzemních garáží, ve kterých jsou vyznačena jednotlivá parkovací stání, vše v k. ú. Černý Most, s rozhodnutím Rady MČ Praha 14 a zahájit přípravu zadávacího řízení

T: 15. 6. 2015


2. vrátit jistotu složenou před podáním nabídky k záměru na pronájem ploch venkovních krytých a nekrytých parkovacích míst a podzemních garáží, vše v k. ú. Černý Most

T: ihned

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM