Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 320/RMČ/2015


k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2578/3, k. ú. Kyje, za účelem umístění reklamní a informační tabuleRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2578/3, k. ú. Kyje se spol. Ekospol a.s., se sídlem Dukelských hrdinů 19, Praha 7, za účelem umístění reklamní a informační tabule

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2578/3, k. ú. Kyje se spol. Ekospol a.s., se sídlem Dukelských hrdinů 19, Praha 7


T: 20. 6. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ