Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 321/RMČ/2015


k uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý Most o výměře 14 m 2 za účelem umístění a provozování letní předzahrádky v ulici Maňákova na období od 10. 6. do 30. 9. 2015 mezi MČ Praha 14 a Sylvií Kosarovou, se sídlem Vašátkova 1011/16, Praha 9

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý Most


T: 30. 6. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ