Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 322/RMČ/2015


k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1760, díl č. 11, o výměře 480 m 2 , k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1760, díl č. 11, k. ú. Kyje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1760, díl č. 11, k. ú. Kyje


T: 30. 6. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM