Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 323/RMČ/2015


k žádosti o odkoupení části pozemku parc. č. 2812/12, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s prodejem části pozemku parc. č. 2812/12, k. ú. Kyje, v ulici Za Rokytkou

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání rozhodnutí Rady MČ Praha 14 ve věci prodeje části pozemku parc. č. 2812/12, k. ú. Kyje, v ulici Za Rokytou, žadateli


T: 21. 6. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM