Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 324/RMČ/2015


k odnětí pozemků parc. č. 92/2 a parc. č. 92/5, k. ú. Černý Most, a nově vybudovaných parkovacích míst v ulici Vlčkova ze svěřené správy MČ Praha 14 do správy MHMP resp. TSK hl. m. PrahyRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s odnětím pozemků parc. č. 92/2 a parc. č. 92/5, k. ú. Černý Most, a vybudovaných parkovacích míst v ulici Vlčkova na pozemcích parc. č. 92/2, parc. č. 92/5 a parc. č. 213, k. ú. Černý Most, ze svěřené správy MČ Praha 14 a s předáním stavby vč. pozemků parc. č. 92/2 a parc. č. 92/5 MHMP resp. TSK. hl. m. Prahy

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu na odnětí pozemků parc. č. 92/2 a parc. č. 92/5, k. ú. Černý Most, a vybudovaných parkovacích míst v ulici Vlčkova na pozemcích parc. č. 92 a parc. č. 213, k. ú. Černý Most, ze svěřené správy MČ Praha 14 a s předáním stavby vč. pozemků parc. č. 92/2 a parc. č. 92/5 MHMP resp. TSK. hl. m. Prahy na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 23. 6. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM