Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 325/RMČ/2015


k návrhu hodnotící zprávy k plánu zimní údržby místních komunikací za období

od 1. 11. 2014 do 31. 3. 2015Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


hodnotící zprávu k plnění plánu zimní údržby místních komunikací za období 2014/2015


II. u k l á d á

Ing. Iloně Pickové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. předložit aktualizovaný plán zimní údržby komunikací na období 2015/2016


T: 15. 9. 2015


2. důsledně připomínkovat plán zimní údržby komunikací Magistrátu hl. m. Prahy, předložený Technickou správou komunikací hl. m. Prahy na zimní období 2015 - 2016 s cílem minimalizovat negativní dopad nepříznivých klimatických podmínek pro občany městské části Praha 14


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Pavel Šustr
Na vědomí: ODOP