Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2015


č. 369/RMČ/2015


k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu novely Pražských stavebních předpisůRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


vyjádření městské části Praha 14 k návrhu novely pražských stavebních předpisů dle přílohy č. 1

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání vyjádření městské části Praha 14 na Institut plánování a rozvoje města

T: 9. 7. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
uvolněná členka Rady městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OV, KS OÚR