Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 411/RMČ/2015


k návrhu na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronickéRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. záměr na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. uzavření smlouvy o provedení dražby dobrovolné elektronické, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


předložit návrh na odprodej bytových jednotek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické a návrh smlouvy o provedení dražby dobrovolné elektronické dle přílohy č. 2 tohoto usnesení na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 22. 9. 2015


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS