Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 412/RMČ/2015


k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízeníRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s pronájmem prostoru nesloužícího podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14 a . s., uzavření smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení

T: 15. 9. 2015

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM

 

PŘÍLOHA č. 1

k usnesení Rady m.č. Praha 14

č. 412/RMČ/2015 ze dne 3.8.2015

Rada městské části Praha 14 souhlasí s pronájmem prostoru nesloužícího podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č.p. 740 ulice Bryksova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení a s uzavřením nájemní smlouvy s panem Janem Judou, bytem Nad Lesním divadlem 1114/16, 142 00 Praha 4, za výši nájemného 200,-Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou.