Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 413/RMČ/2015


k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 777, ul. Bobkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízeníRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s pronájmem prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 777, ul. Bobkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení a s uzavřením nájemní smlouvy se společností MELME, s. r. o., se sídlem Vašátkova 20, 198 00 Praha 9, IČ: 27603148, za výši nájemného 505 Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou za podmínky, že před uzavřením této nájemní smlouvy bude uzavřena smlouva o odkoupení pohledávky ve výši 2.000 Kč

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14 a . s., uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 777, ul. Bobkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení

T: 15. 9. 2015


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM