Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 414/RMČ/2015


k návrhu na schválení pronájmu části prostor nesloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 1067 ulice Vlčkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení spolkem YMCA Praha o.s.Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


pronájem části prostor nesloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 1067 ulice Vlčkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení, se spolkem YMCA Praha o.s., se sídlem Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha - Nové Město, IČ: 26529122, za účelem provozování Mateřského centra Klubíčko, tj. volnočasové a kulturní aktivity pro rodiny s dětmi, poradenství, pořádání přednášek a seminářů za cenu nájemného ve výši 1 Kč/m 2 /rok bez navyšování o inflaci na dobu neurčitou

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14 a . s., uzavření smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání v části objektu č. p. 1067, ul. Vlčkova, Praha 9 se spolkem YMCA Praha o.s., za výši nájemného 1 Kč/m 2 /rok bez navyšování o inflaci, na dobu neurčitou


T: 15. 9. 2015
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM