Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 416/RMČ/2015


k návrhu na souhlas s umístěním sídla do prostoru nesloužícího podnikání v části objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s umístěním sídla do prostoru nesloužícího podnikání o celkové výměře 85,59 m 2 v 1. nadzemním podlaží části objektu č.p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 pro spolek Tim 2,2 o.s., se sídlem Libáňská 2335/4, 193 00 Praha - Horní Počernice, IČ: 70104891

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 a . s., o odsouhlasení umístění sídla do prostoru nesloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží části objektu č.p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 pro spolek Tim 2,2 o.s.

T: 31. 8. 2015Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM