Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 417/RMČ/2015


k návrhu na ukončení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2+0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s prodloužením podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


informovat podnájemce o ukončení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9

T: 10. 8. 2015


Ing. Mgr. Lucie Svobodová Ing. Břetislav Vodák

zástupkyně starosty městské části Praha 14 uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most, s.r.o.