Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 419/RMČ/2015


k návrhu na obnovení poskytnutí přístřeší formou bytu č. 2 v č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


obnovení přístřeší formou bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce, od 15. 8. 2015 do 14. 11. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


informovat žadatele o obnovení přístřeší formou bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce, od 15. 8. 2015 do 14. 11. 2015

T: 10. 8. 2015
Ing. Mgr. Lucie Svobodová Ing. Břetislav Vodák

zástupkyně starosty městské části Praha 14 uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most, s.r.o., podnájemce