Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 425/RMČ/2015


k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisůRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


vydání souhlasu obce dle ust. § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů k žádostem dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o vydání souhlasu obce


T: 10. 8. 2015Ing. Mgr. Lucie Svobodová Ing. Břetislav Vodák

zástupkyně starosty městské části Praha 14 uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ