Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 428/RMČ/2015


k návrhu na poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Praha 14 kulturníRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Praha 14 kulturní dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14


zajistit realizaci výše uvedeného rozhodnutí

T: 31. 8. 2015
Ing. Mgr. Lucie Svobodová Mgr. Irena Kolmanová

zástupkyně starosty městské části Praha 14 uvolněná členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: Praha 14 kulturní, OŘEŠ, KT