Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 429/RMČ/2015


k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015

schválený rozpočet

příjmy 255.054,40 tis. Kč

výdaje 296.065,80 tis. Kč

financování 41.011,40 tis. Kč

rozpočet po 10. rozpočtovém opatření k 30. 6. 2015

příjmy 311.711,10 tis. Kč

výdaje 365.751,10 tis. Kč

financování 54.040,00 tis. Kč


ro zpočet po 11. rozpočtovém opatření k 27. 7. 2015

příjmy 314.088,20 tis. Kč

výdaje 367.087,70 tis. Kč

financování 52.999,50 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 22. 9. 2015Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ