Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 431/RMČ/2015


k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


převod finančních prostředků ve výši 205.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit převod finančních prostředků ve výši 205.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874


T: 14. 8. 2015Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OI, Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874