Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 433/RMČ/2015


k návrhu ke schválení dlouhodobých pronájmů nebytových prostor v Základní škole,
Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 ve školním roce 2015/2016


Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s pronájmem nebytových prostor v ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most těmto nájemcům:

• paní Kateřině Kaňkové (kadeřnictví)

• MUDr. Haně Mitáčkové (stomatologická ordinace)

• PhDr. Janě Schaeferové (logopedická ambulance)

• panu Liboru Zíkovi (Základní umělecká škola)


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit Mgr. Ilonu Šťastnou, ředitelku ZŠ Gen. Janouška se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k dlouhodobým pronájmům nebytových prostor v ZŠ Gen. Janouška

T: 15. 8. 2015


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Gen. Janouška, OPKČ