Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 434/RMČ/2015


k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2014/2015 z hlavní činnosti


Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s vyplacením odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2014/2015 z hlavní činnosti


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit ředitele ZŠ a MŠ s výší poskytnuté odměny za II. pololetí školního roku 2014/2015 z hlavní činnosti

T: 14. 8. 2015


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ředitelé ZŠ a MŠ