Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 435/RMČ/2015


k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Základní školy,

Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006


Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


rezignaci Mgr. Ilony Šťastné na funkci ředitelky Základní školy, Praha 9 - Černý Most,

Gen. Janouška 1006 k 31. 7. 2016


II. s o u h l a s í


s náležitostmi přihlášky ke konkurzu na funkci ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit vypsání konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006


T: 20. 8. 2015


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Gen. Janouška