Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 436/RMČ/2015


k zařazení investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 a střednědobého výhledu do roku 2021 do modulu PRO - GINIS


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. návrh investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 do modulu PRO - GINIS (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)


2. návrh požadavků střednědobého výhledu 2017 - 2021 do modulu PRO - GINIS (příloha č. 3 - pouze v tiskové podobě)


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit pořízení a předání dat požadavků na finanční zdroje na rok 2016 a požadavků střednědobého výhledu on-line cestou přímo v modulu PRO - GINIS na MHMP

T: 14. 8. 2015Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OI, ODOP, KT-OIT