Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 437/RMČ/2015


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14 a další související služby"


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14 a další související služby "


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14 a další související služby "


II. j m e n u j e

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14 a další související služby " komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14 a další související služby "

T: 7. 8. 2015

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OPKČ