Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 440/RMČ/2015


k zahájení zjednoduąeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky "Vybavení budov Z©, M© a Úřadu městské části Praha 14 výpočetní technikou"


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení zjednoduąeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky "Vybavení budov Z©, M© a Úřadu městské části Praha 14 výpočetní technikou"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky "Vybavení budov Z©, M© a Úřadu městské části Praha 14 výpočetní technikou"

II. j m e n u j e

k veřejné zakázce na dodávky "Vybavení budov Z©, M© a Úřadu městské části Praha 14 výpočetní technikou" komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky "Vybavení budov Z©, M© a Úřadu městské části Praha 14 výpočetní technikou"


T: 10. 8. 2015


Ing. Mgr. Lucie Svobodová Ing. Břetislav Vodák

zástupkyně starosty městské části Praha 14 uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘE©, OIT