Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 441/RMČ/2015


ke změně stavby a provedení prací souvisejících s odstraněním havarijního stavu oplocení v rámci projektu "Park Pilská - 1. Etapa"


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


v rámci projektu "Park Pilská - 1. Etapa" změnu stavby a provedení prací souvisejících s odstraněním havarijního stavu oplocení v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Miroslavem Enderlou, CSc. (autorizovaný inženýr pro obory geotechnika, statika a dynamika staveb, Lounských 1031/15, PRAHA 4 - Nusle, PSČ 140 00)


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit seznámení zhotovitele s rozhodnutím Rady MČ Praha 14 ve věci změny stavby a provedení prací souvisejících s odstraněním havarijního stavu oplocení v rámci projektu "Park Pilská - 1. Etapa"


T: ihnedIng. Mgr. Lucie Svobodová Ing. Břetislav Vodák

zástupkyně starosty městské části Praha 14 uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ