Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 442/RMČ/2015


k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0269/2015/OI-OddI/1050 ze dne 10. 6. 2015 na realizaci projektu "M© Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most - Rekonstrukce ZTI"


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0269/2015/OI-OddI/1050 ze dne 10. 6. 2015 na realizaci projektu "M© Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most - Rekonstrukce ZTI"


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0269/2015/OI-OddI/1050 ze dne 10. 6. 2015 na realizaci projektu "M© Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most - Rekonstrukce ZTI"

T: 15. 8. 2015
Ing. Mgr. Lucie Svobodová Ing. Břetislav Vodák

zástupkyně starosty městské části Praha 14 uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘE©