Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 443/RMČ/2015


k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0038/2015/OSMI_OddI/1050 ze dne 4. 3. 2015 na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova 967, 968 a 969 - Praha 14"


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0038/2015/OSMI_OddI/1050 ze dne 4. 3. 2015 na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova 967, 968 a 969 - Praha 14"

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0038/2015/OSMI_OddI/1050 ze dne 4. 3. 2015 na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova 967, 968 a 969 - Praha 14"


T: 15. 8. 2015
Ing. Mgr. Lucie Svobodová Ing. Břetislav Vodák

zástupkyně starosty městské části Praha 14 uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ