Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 444/RMČ/2015


k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0440/2014/OSMI_OddMD/1050 ze dne 24. 10. 2014 na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Paculova"


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0440/2014/OSMI_OddMD/1050 ze dne 24. 10. 2014 na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Paculova"

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0440/2014/OSMI_OddMD/1050 ze dne 24. 10. 2014 na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Paculova"


T: 15. 8. 2015


Ing. Mgr. Lucie Svobodová Ing. Břetislav Vodák

zástupkyně starosty městské části Praha 14 uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ