Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 445/RMČ/2015


k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 0177/2013/OSMI/1080Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 0177/2013/OSMI/1080 se společností Hocher, s. r. o., se sídlem Tálínská 1312, Praha 9, na prodloužení doby výpůjčky plochy pro provoz dětského hřiště na období od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 0177/2013/OSMI/1080 se společností Hocher, s. r. o., o prodloužení doby výpůjčky na období od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015

T: ihned

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM